Кога и какво се плаща през юни? Данъчен календар - 24novini.bg

Кога и какво се плаща през юни? Данъчен календар

 През юни по данъчния календар предстоят лащане на дъници и подаване на декларации През юни по данъчния календар предстоят лащане на дъници и подаване на декларации
04.06.2018 | 11:41
(0 гласа)

Често хората пропускат сроковете по данъчния клендар, защото са заети, забравят или просто никога не ги запомнят. В средата на годината задължения за плащане на данъци и подаване на документи пред данъчните служби произтичат от няколко закона. Ето ги в изчерпателен данъчен календар за юни, в който има шест важни срока.

 

1. Първият срок, който трябва да се спази, е до 10-ти юни.

 

В този срок по ЗКПО следва да се извърши деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

2. Другият срок е до 14-ти юни и е свързан с ДДС. По ЗДДС следват следните задължения за регистрираните лица:

1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец май.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец май.

Също До 14 юни по ЗСВТС трябва да се подаде следната декларация:

1.Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец май 2018 г.

3. Третият важен срок е до 15-ти юни и касае корпоративния данък. Според КПО трябва да се направи:

1.Внасяне на месечните авансови вноски за юни за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Също до 15 юни по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. произтичат следните задължения:

1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец май.

2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец май.

3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец май.

4. Четвъртият важен срок е до 20-ти юни и в този срок по ЗСВТС също се подава следната декларация:

1.Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец май 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

5. Петият срок е до 25-ти юни. До тази дата по ЗДДФЛ трябва да се направи следното:

1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец май за доходи от трудови правоотношения.

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец май, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 юни.

6. Шестият срок е до до 30-ти юни и касае всички хора с имоти и коли. По ЗМДТ до 30 юни се внасят данъците за имотите и автомобилите:

1. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.

2. Плащане на първа вноска / в размер на 1/2/ на данъка върху превозните средства за текущата година.

Също до 30 юни по ЗДДФЛ се правят:

1. Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. май.

0
0
0
s2smodern

Горещи теми

Нагоре...