Проверка на яз. "Студена" установи, че водата е отивала в Радомир - 24novini.bg

Проверка на яз. "Студена" установи, че водата е отивала в Радомир

По нареждане на министъра на околната среда и водите Нено Димов е направена проверка на язовир "Студена" и са открити нарушения. По нареждане на министъра на околната среда и водите Нено Димов е направена проверка на язовир "Студена" и са открити нарушения. БГНЕС
30.11.2019 | 19:00
(0 гласа)

Извънредна проверка на язовир "Студена", извършена на 29 ноември 2019 година по заповед на министъра на околната среда и водите Нено Димов, установи, че водата от водоизточник "Врелото", един от водоизточниците, захранващи язовира, постъпва във водовземна шахта, като малка част от нея се отвежда към язовир „Студена“. От шахтата, посредством тръба водата отива в помпена станция „Крапец“ и водоснабдява град Радомир. Тази схема на подаване на вода към град Радомир е позволена единствено в условията на аварийна ситуация. 

 

 

Проверката е извършена от експерти на Басейнова дирекция „Източно беломорски район“ и община Перник.

По време на инспекцията, която е приключила късно вчера, е установено още, че помпената станция на град Радомир не работи и водното количество от водовземната шахта прелива и по дерето се включва в язовир „Студена“. 

На място експертите получили информация от дежурния на помпената станция, че работата й е била преустановена едва на 28.11.2019 г.

Това съвпада и с изпратената от ВиК-Перник справка за по-голям приток на 28.11.2019 г. от посочвания до този момент към язовир „Студена“.

Проверка е направена и на ВЕЦ „Студена“, стопанисван от ВиК. Там е установено, че централата не работи.

За отчитане на водните количества, които се черпят от язовира е установено, че отчитането на водно количество до 24.11.2019 г. се е извършвало по разходомерно устройство, което към момента на проверката липсва. 

Министерството на околната среда и водите не е уведомено за премахването на разходомерното устройство, което отчита използваните от язовира води. 

Установено е, че савакът през който се подават води за двете промишлени предприятия в Перник „Стомана индъстри“ и „Топлофикация-Перник“ е затворен и запечатан с хартиена лепенка на ВиК и в момента на проверката не се подава вода за промишлени нужди.

Проверките ще продължат и ще се изиска информация от електроразпределителното дружество за електрическa енергия, ползвана от Помпена станция „Крапец“, за да се установи по безспорен начин какво количество вода е отклонявано към град Радомир и не е постъпвало в язовир „Студена“.

Ще бъде изискана и справка за помпената станция, която взима вода за водоизточник „Сиреняците“, за да се установи дали същата е работила и дали е било необходимо включване на водовземане „Врелото,“ имайки предвид че дружеството има разрешителни за питейни води за град Радомир от подземни води. Ще бъде направен и пълен преглед на водоснабдяването на град Радомир от подземни води, какви количества са ползвали последните 6 месеца и дали е имало нужда за допълване. 

До прокуратурата ще бъде изпратено писно за установяване дали помпена станция „Крапец“ е работила в извън авариен режим.

0
0
0
s2smodern

Горещи теми

Нагоре...