ГЕРБ бързат да узаконят незаконното отнемане на имущество - 24novini.bg

ГЕРБ бързат да узаконят незаконното отнемане на имущество

11.12.2018 | 14:40
(0 гласа)

Още утре законопроектът ще бъде разгледан на заседание на Комисията по правни въпроси.

 

Основната промяна, която искат да направят от ГЕРБ, е въвеждане на гражданска конфискация.

Това напрактика означава, че дори и съдът да не намери достатъчно доказателства за виновност на определен човек, КПКОНПИ може пак да отнеме имуществото му, ако той не докаже произхода на средствата си.

От мотивите става ясно, че законодателят цели разделяне на наказателния и гражданския процес „като съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата не е предпоставено от абсолютна процесуална пречка – прекратяване на наказателното производство“.

Другата промяна е, че КПКОНПИ ще може да проверява някого повече от година и половина, колкото е максимумът по закон, и въпреки неспазването на сроковете, няма да губи правото си на иск. В момента съдилищата приемат, че ако проверката не приключи до година и половина, искът на КПКОНПИ за конфискация е просрочен и делото се прекратява.

Според експерти това създава възможност за безкрайни проеверки и държане в подчинение на разследваните хора.

 

Третата сериозна промяна е,ч е недовършените дела по старите закони, ще продължат по настоящия антикорупционен закон.

Промените са продиктувани от тълкувателно решение на Върховния касационен съд от миналата седмица, според което е недопустима конфискация на имуществото след прекратяване на наказателното производство, както и продължаване на разследване за повече от година и половина.

Така напрактика от ГЕРБ променят закона, така че да може да се заобиколи тълкувателното решение на съда.

Според КПКОНПИ без спешни промени, ще бъдат прекратени 19 дела, тъй като наказателното дело е прекратено, преди това за конфискация и именно пради това се налагат спешни законодателни промени.

0
0
0
s2smodern

Горещи теми

Нагоре...