73 % от фирмите са съкратили хората си - 24novini.bg

73 % от фирмите са съкратили хората си

73 % от фирмите членове на Стопанската камара са съкратили всичките си служители или част от тях 73 % от фирмите членове на Стопанската камара са съкратили всичките си служители или част от тях
11.05.2020 | 18:30
(1 глас)

Изплащането на заплати и осигуровки е най-голямото затруднение за бизнеса в условия на криза. Това показват данните от проведено от Българска стопанска камара от 2 до 8 май анкетно проучване сред 584 малки и микропредприятия от секторите търговия и услуги.

73% от анкетираните са били принудени да съкратят част или целия си персонал

вследствие на кризата, а 15% са прибягнали до намаляване на трудови възнаграждения.

До 20 000 лв. на месец са необходимите ликвидни средства за покриване на разходите в следващите три месеца за 57% от фирмите.

В тази сума влизат и разходите за заплати, осигуровки и данъци.

25% от предприемачите посочват, че тези разходи са между 20 000 и 50 000 лв., а всяка десета – над 100 000 лв. на месец.

Все трети от анкетираните очаква да възстанови бизнеса си в рамките на около година, за останалите периодът ще е по-дълъг. Само 1% са оптимистите, които смятат, че ще успеят да се възстановят веднага след падането на извънредното положение.

Преобладаващата част от малките фирми нямат яснота какви антикризисни мерки предлага правителството.

Възползвалите се от мярката 60/40 са около 4%,

6% планират да кандидатстват, а 8.5% се колебаят. Останалите смятат, че тази схема не им върши работа.

15% от анкетираните планират да кандидатстват по някой от финансовите инструменти на Българската банка за развитие, но половината са категорични, че предлаганите кредити не отговарят на нуждите им.

Масово се подкрепя намаляване на ДДС за храни и лекарства като антикризисна мярка.

Според анкетираните най-голям ефект биха имали фискалните мерки - разсрочване на задължения до края на 2021 г. и ползване на данъчни облекчения. Също така с голям интерес се очакват схеми за безвъзмедна помощ с конкретна насоченост - за запазване на заетостта, за обучение и др.

45% от анкетираните са задлъжняли към контрагенти допълнително със суми до 100 000 от пандемията насам.

Между 100 хил. и 200 хил. лв. ръст на задълженията декларират 5.5% от участниците в анкетата.

Аналогично е положението със задълженията към държавата. 48% обаче са с до 50 000 лв. ръст на задълженята вследствие на кризата, 5.5% между 50 и 100 хил. лв., а над 100 хил. лв. дължат 1.4% от анкетираните.

58% от участниците в анкетата нямат невзети от други фирми суми за услуги и/или продукти, 34% очакват вземания в размер на до 100 хил. лв., 5.6% - над 200 хил. лв., а между 100 и 200 хил. лв. неполучени вземания декларират 2.4% от анкетираните.

0
0
0
s2smodern
Харесай ни във Фейсбук

Горещи теми

Абонирай се за нашия Youtube канал
Още информация
Нагоре...