Забраната за наследавяне на пенсия на родител се оказа незаконна - 24novini.bg

Забраната за наследавяне на пенсия на родител се оказа незаконна

КФН е взела решението за забрана за наследавяне на пенсията в разрез със закона КФН е взела решението за забрана за наследавяне на пенсията в разрез със закона
13.07.2020 | 20:03
(1 глас)

От години Комисията за финансов надзор ограничава правата на наследниците на хора, осигурени във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Това е станало чрез инструкция на надзорния орган, която противоречи на кодекса за социално подпомагане и закона за наследството.

Това твърди Висшият адвокатски съвет в свое становище до комисията, изпратено в края на юни и цитирано от в. Сега.

От КФН все още не са коментирали проблема.

Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са няколко вида, но основно в универсалните фондове се осигуряват всички родени след 1959 г. за т.нар. втора пенсия, а има и професионални и доброволни фондове.

В тях вече са натрупани над 15.8 млрд. лв. по последни данни към 30 юни.

 

Фазата на изплащане на допълнителна пенсия все още не е регламентирана, а

първото по-масово плащане се очаква да бъде през есента на 2021 г.,

но при смърт на осигуреното лице натрупаното в партидата се изплаща на наследниците.

Според Кодекса за социално осигуряване, в такъв случай "на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството".

КФН обаче пропуска да препрати към закона за наследството и третира посочения кръг от наследници в кодекса като изчерпателен.

Така според комисията наследници са само преживелият съпруг/а и роднините по права низходяща и права възходяща линия.

"Това законово разрешение изключва определени кръгове от наследници – съребрените роднини и наследниците по завещание и предвижда средствата на починалото осигурено лице да преминат само в имуществената сфера на най–близките членове на семейството",  пише в инструкцията.

В закона обаче не са предвидени такива ограничения, посочват адвокатите. "Двусмислието, неразбираемостта и практическата неприложимост на тълкуването в указанията, се дължи и на факта, че чрез него са изключени братята и сестрите от кръга на наследниците, които могат да получават средствата по индивидуалната партида на наследодателя", допълват от Висшия адвокатски съвет.

В указанията липсва и възможност да се оставя наследство чрез завещание, въпреки че тя е предвидена в закона. Не е известно колко партиди са останали неизплатени на наследниците заради тези указания.  

ПЪРВА ПЕНСИЯ

Въпреки че е пожизнена, основната пенсия от държавното обществено осигуряване също може частично да се наследява.

Право на наследствена пенсия имат деца до навършване на 18-годишна възраст, а ако учат - и до навършване на 26 г.,

но само за срока на обучението. Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години преди да изпълни възраст за пенсиониране, а може да получи и по-рано, ако е неработоспособен. Размерът на наследствената пенсия е 50% от личната, ако наследникът е един, 75%, ако са двама, и 100% при трима и повече наследници. Сумата обаче е обща за всички и се дели поравно.  

ВТОРА ПЕНСИЯ

С наследяването са свързани и някои спорове за фазата на изплащане на допълнителна пенсия. В обсъжданите до момента варианти

универсалните фондове ще изплащат пенсия по три начина, като изборът между тях е ограничен от размера на средствата в партидата.

Първоначално правото на наследяване бе по-ограничено, но в последния публично представен вариант тези проблеми бяха туширани.

Така според него, наследяване няма да има само ако човек избере да получава пожизнена допълнителна пенсия. Предлагаше се хората да могат да заменят пожизнената пенсия с гарантиран период на изплащане, при който вече става възможно наследяването.

То бе предвидено и при разсрочено плащане на партидата.

0
0
0
s2smodern
Харесай ни във Фейсбук

Горещи теми

Абонирай се за нашия Youtube канал
Нагоре...