Законът за извънредното положение влезе в сила. Кое е главното? - 24novini.bg

Законът за извънредното положение влезе в сила. Кое е главното?

Законът за извънредното положение влезе в сила Законът за извънредното положение влезе в сила
24.03.2020 | 11:00
(0 гласа)

Държавен вестник публикува Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

 

Законът позволява военнослужещите да извършват проверки за установяване самоличност на лице,

да ограничават придвижването на лице до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи, за което има данни, че е отказало или не изпълнява мерките по чл. 61 и 63 от Закона за здравето, да спират превозни средства до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи, да ограничават придвижването на лица и превозни средства на контролно-пропускателен пункт и да използват физическа сила и помощни средства, само когато това е абсолютно необходимо. Въвежда се и 5000 лв глоба при нарушаване на противоепидимичните мерки.

Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения,

запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива

при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район.

До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи. Работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно.

Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване. Работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие. Аптеките може да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти, при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса, до отмяна на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

До отмяната на извънредното положение със заповед на министъра на здравеопазването може да се забрани износ на лекарствени продукти

по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина от територията на Република България.

Министърът на образованието и науката може със заповед да въвежда временни правила във връзка с обучението

и подкрепата за личностно развитие по ал. 1, включително и относно работното място, работното време на директорите и педагогическите специалисти, техническите средства за организиране и провеждане на обучението и подкрепата за личностно развитие.

0
0
0
s2smodern
Харесай ни във Фейсбук

Горещи теми

Абонирай се за нашия Youtube канал
Нагоре...