Антикорупционният фонд сезира прокуратурата за източване на БАБХ с 27 млн. лв. - 24novini.bg

Антикорупционният фонд сезира прокуратурата за източване на БАБХ с 27 млн. лв.

Антикорупционният фонд сигнализира специализираната прокуратура за източване на БАБХ чрез дейностите по дезинфекция на границата с Турция Антикорупционният фонд сигнализира специализираната прокуратура за източване на БАБХ чрез дейностите по дезинфекция на границата с Турция
13.11.2019 | 20:00
(0 гласа)

Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) подаде сигнал до Специализираната прокуратура и до Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за неправомерно възлагане на публична дейност от страна на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на частно дружество за 27 милиона лева.

 

 

Според сигнала от 12-ти март 2013, когато БАБХ подписва договор за ветеринарномедицински контрол по границата с Република Турция с фирма „Пи.Еф.Си.“ ЕООД, до края на 2018 г.

частното дружество печели 27 милиона лева.

Фондът се основава в сигнала си на публични данни на самото дружество.

Казусът стана известен в медиите като „Златния гьол“ още през 2013 г., защото профилактичната дезинфекция на влизащите в България превозни средства, с оглед усложнената тогава епизоотична обстановка в Турция, бе дадена на фирмата, без тя да има опит в сферата и след като бе създадена седмица по-рано - на 22 февруари. Договорът бе сключен с компанията на 12 март 2013 г.

На сайта на Агенцията по храните липсва информация за проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки или друг специален закон.

В допълнение, любопитен е собственикът на избраната фирма – Лидия В. Любенова, посочвана от медиите като роднина на известният в криминалните среди Красимир Каменов-Къро, пише сайтът "Офнюз".

От подписването на договора до сега собствеността на дружеството е прехвърляна два пъти.

От 8-ми август 2019 г. е вписан нов едноличен собственик на капитала - Атанас Веселинов Едрев, бивш собственик на фирма за охрана и детективска дейност. Управителят на фирмата, Борислав Георгиев Карев, е търговец на игрално оборудване и бивш съдружник на Димитър Тодоров Баджаков, арестуван за трафик на цигари и споменаван в медиите във връзка с друга криминална дейност, посочват от АКФ.

От организацията са категорични, че според действащата нормативна уредба провеждането на профилактична дезинфекция на влизащите в страната транспортни средства се извършва от официални ветеринарни лекари, които са държавни служители и то само на БАБХ и че няма законово предвидена възможност тази дейност да се предостави чрез възлагане на други лица.

На фирмата-изпълнител е възложено не само да извършва дейността по профилактична дезинфекция (която е публична дейност, в правомощията на Агенцията по храните),

но и да събира дължимите държавните такси и да ги внася в държавния бюджет.

Нито в Закона за държавните такси, нито в Закона за Българската агенция по безопасност на храните е предвидена възможността частни дружества да събират държавни такси.

Държавни такси се събират само от органите на съдебната власт или от други държавни органи или бюджетни организации в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет, и постъпват в държавния бюджет, освен ако със закон е предвидено друго.

Освен това, неизвестно остава и правното основание за прехвърляне на средства към Агенцията по храните, при положение че тя не извършва услугата, за която се плащат таксите, посочват от Антикорупционния фонд.

От фондацията са се опитали да изискат информация за сключения между БАБХ и частното дружество договор, но са получили отказ от страна на агенцията.

След това на 5-ти март 2019 г. АКФ печели дело по Закона за достъп до обществена информация. С окончателно решение, в сила от май 2019 г., съдът постанови, че отказът на БАБХ да даде информация за договора с Пи Еф Си, процедурата по сключването му, събраните такси и преведените към държавата суми е незаконосъобразен и го отменя. Съдът дава на БАБХ задължителни указания по предоставяне на достъп до информацията.

Въпреки това в продължение на половин година БАБХ отказва да изпълни дадените указания.

Едва в средата на ноември тази година, получихме писмо, с което БАБХ стартира процедура по изпълнение на съдебното решение.

“Въпреки ясния отказ за прозрачни действия от страна на БАБХ, данните от мониторинг върху публично достъпна информация, включително такива от парламентарен контрол, са достатъчни, за да потвърдят съмненията ни, че става дума за нарушаване на реда, определен от Закона за обществените поръчки, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за държавните такси,” каза пред "Офнюз" Бойко Станкушев, директор на АКФ.

От медийни публикации може да се направи изводът, че събираните държавни такси за извършване на профилактичната дезинфекция са в размер, многократно надвишаващ разходите за извършване на услугата. Само част от събраните суми се внасят към държавния бюджет, а друга част формират значителни по размер приходи за дружеството. От направения анализ на достъпната информация, следва, че

частното дружество слага надценка от 20% до 50% върху нормативно предвидения размер на таксата, посочват от АКФ.

Годишните финансови отчети на „Пи.Еф.Си.“ за периода 2013 г. - 2018 г., публикувани в Търговския регистър, показват ръст в приходите и в печалбата на дружеството - от 6,56 млн. лв. през 2016 г. чистата печалба от дейността е на стойност през 2017 г. – 7 млн. лв., а през 2018 г. – 8,7 млн. лв.

За сравнение през предходните 2015 г. (3,3 млн. лв.) и 2014 г. (1,3 млн. лв.) отчетената печалба е значително по-малка.

За 2013 г., когато по публични данни, дружеството е работило едва около месец, печалбата му възлиза на 55 хил. лв.

И до момента, дружеството не е публикувало годишния си финансов отчет за 2014 г., като вместо това е представило в Агенция по вписванията празна бланка за ГФО. От АКФ считат, че подобно поведение показва явно незачитане на законовите изисквания и стремеж за скриване на подлежащи на публикуване финансови данни.

АКФ призовава Специализираната прокуратура и АДФИ да извърши проверка и да установи има ли извършени нарушения на закона във връзка с изброените по-горе обстоятелства.

0
0
0
s2smodern
Харесай ни във Фейсбук

Горещи теми

Абонирай се за нашия Youtube канал
Нагоре...