Регионалното министерство готви нова наредба за пътищата

Препоръчваме

Никола Минчев: Тази политическа нестабилност струва страшно много на България

„Продължаваме промяната“ (ПП) тепърва ще решава как да отговори на решението на ГЕРБ- СДС за замразяване на...

Зеленски призова Иран да не доставя дронове на Русия

Володимир Зеленски отправи директен призив към народа на Иран, включително тези с влияние в правителството, да прекрати...

Фон дер Лайен обеща подкрепа на Италия след наводненията

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Италия ще има право на достъп до...

С нова наредба МРРБ преразглежда реда на организацията на движение по пътищата. Целта е да се повиши безопасността и да се намалят жертвите, съобщават от пресцентъра на регионалното министерство.

Проектът на Наредба за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, е публикуван повторно за обществени консултации на електронната страница на МРРБ и на Портала за обществени консултации. Предвижда се тя да замени сега действащата Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата поради големия брой съществени изменения и допълнения.

В новата наредба са отстранени допуснати пропуски, свързани с обхвата и съдържанието на видовете планове и проекти за организация на движението, реда за възлагане, изработване и приемане на плановете и проектите за организация на движението, както и с обхвата на специфична изходна информация, която възложителят следва да предостави за проектиране на плановете и проектите. Ще се отстранят и несъответствия с разпоредби на наредбите за проектиране на пътища и за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

В проекта на нормативния документ са определени редът и условията за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване. Подробно са разписани правила за подготовка, одобряване, съгласуване и прилагане на плановете и проектите за организиране на движението по пътищата от органите по реда на Закона за устройство на територията, както и на Министерство на вътрешните работи, съгласно техните компетенции. Определени са критерии и срок за актуализация на плановете и проектите, изготвени в съответствие с изискванията на наредбата. Конкретизирани са видовете проекти за организация на движението, като генерален план за организация на движението, който се предвижда да се актуализира в 5-годишен срок, проект за организация и безопасност на движението в населените места и проект за организация и безопасност на движението извън населените места.

С плановете за организация на движението наредбата осигурява оптимални възможности за развитие на различните видове придвижване в населеното място при спазване на следните приоритети: пешеходци, пътници, ползващи обществен транспорт, велосипедисти, леки автомобили, товарни автомобили. Изследват се основните закономерности на транспортните и пътнически потоци, начинът на регулирането на движението и се определят конфликтните точки, с цел отстраняването им. Реализирането на плановете води до оптимизиране на уличния трафик, намаляване на задръжките на автомобилите в кръстовищата и на вредните емисии.

Наредбата регламентира и посочност и предимства на движението в генералните планове за организация на движение. Посочността и предимствата на движението ще се определят според класификацията на уличната мрежа и трасетата на редовните линии за обществен превоз на пътници при съобразяване със съществуващото и очаквано в близките 10 години транспортно натоварване на уличната мрежа.
С генералния план за организация на движението са регламентирани и ограниченията в режима на престой и паркиране, които водят до намаляване на конфликтите, увеличаване на пропускателната способност на улиците и безопасността на движение, без да се затрудняват достъпът и обслужването на обществено значими територии и обекти.

В генералния план за организация на движението са включени разпоредби, касаещи товарното движение и забрани за движението на определени видове пътни превозни средства. Решават се и основни задачи, свързани с начина за организация на пешеходното и велосипедно движение и паркиране и сигнализация на трасетата.

В рамките на генералния план за организация на движението се регламентира и ограничаване на скоростта в случаите на неотстраними затруднения по отношение на геометричните елементи на улиците, съоръженията и тяхното състояние, при преминаване покрай детски заведения, училища, болници и др., включително и когато са обезопасени с предпазни ограждения, в жилищни зони, комплекси, в близост до пешеходни зони, за цели зони, предвидени за съвместно използване от различните участници в движението и в случай на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия.

С проекта на наредба в генералния план за организация на движението са предвидени мерки за усъвършенстване на системата за регулиране на движението, откриване на недостатъците в благоустройствената изграденост и набелязване на строителни мерки, свързани с подобряване на техническите елементи на уличната мрежа, за реконструкции на кръстовища и улични участъци, за изграждане на нови светофарни уредби, паркинги, пешеходни пространства и др.

В проектите за организация и безопасност на движението попадат всички нови и съществуващи улици, кръстовища, възли, прилежащите към тях транспортни съоръжения (тунели, мостове, надлези, подлези, пасарелки и др.), паркинги, както и велосипедната инфраструктура.

Основна цел на новата наредба е създаване на нормативна уредба за ефективна организация на движението чрез: регламентиране на обхват и съдържание, в т.ч. задание и изходна информация, съгласуване, одобряване и прилагане на плановете и проектите за организация на движението, критерии и срокове за тяхната актуализация. Чрез нея ще се въведат ясни и точни разпоредби, свързани с плановете и проектите за организиране на движението по пътната инфраструктура във и извън населените места и синхронизиране на нормативните актове със свързаната нормативна уредба.

С наредбата ще се подпомогне работата на проектанти, консултанти и възложители с процедури и изисквания за информация и пълнота на проектната документация при разработване на планове и проекти за организация на движението, анализ на плановете и актуализацията им и предприемане на мерки за подобряване на съществуващата организация на движението.

- Реклама -
- Реклама -
Последни новини

Никола Минчев: Тази политическа нестабилност струва страшно много на България

„Продължаваме промяната“ (ПП) тепърва ще решава как да отговори на решението на ГЕРБ- СДС за замразяване на...

Зеленски призова Иран да не доставя дронове на Русия

Володимир Зеленски отправи директен призив към народа на Иран, включително тези с влияние в правителството, да прекрати подкрепата си за Русия, която...

Фон дер Лайен обеща подкрепа на Италия след наводненията

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Италия ще има право на достъп до средства на Европейския съюз, за...

Кирил Петков: Води се активно мероприятие срещу коалицията ПП-ДБ

Води се активно мероприятие срещу коалицията ПП-ДБ и възможността за съставяне на редовно правителство. Политици от коалицията са били записвани по време...

Ивайло Иванов (НОИ): Никой няма да остави пенсионерите без пенсии

Няма риск за пенсиите, никой няма да остави пенсионерите без пенсии. Това каза пред журналисти управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Ивайло...
- Реклама -

Още публикации

- Реклама -