Информация от мрежата на НПО - 24novini.bg
Информация от мрежата на НПО

С полезни съвети, развиващи дигитална и медийна грамотност, започна онлайн кампанията на Асоциацията за развитие на София в условията на набиращата скорост по целия свят криза с Covid-19.

Инвестициите за социално въздействие са относително нов финансов инструмент, който набира видимост и популярност сред инвеститори и предприемачи.

 

Първата Софийска работилница за иновации – част от инициативата на ГД Съвместен изследователски център под надслов „Науката среща регионите“ – се проведе от 29 до 30 март 2019, с общата тема за по-чист въздух.

Инфографики, изработени от неправителствената организация Асоциация за развитие на София, показват интересни тенденции в интеграцията за мигрантите. От населението на столицата, което е 1,3 млн. души, чужденците са малко над 2,5 %, като това не са само мигрантите, а и другите чуждестранни граждани. Мигрантите с разрешение за работа са около 2000 души за 2017 г., като през 2016 г. те са били малко над 450 души. Над 65 % от мигрантите в столицата работят, а едва 6,5 % от столичани свързват мигрантите със заплаха. 14 % биха дали свободна стая на бежанец. По отношение на образованието НПО установява, че 12 916 са чуждестранните студенти у нас, а това е около 5 % от всички студенти. Докторантите чужденци в столични университети пък са 302-ма души. От над 6500 престъпления в София извършени от чужденци са около 160.

 

Асоциацията за развитие на София публикува Софийски дневен ред за интеграция на граждани на трети страни, съобщиха от Асоциацията. Документът е изработен с широко гражданско участие.

 

Проекти за обучение на мениджъри за "зелена логистика" с цел избягване на екологичните вреди и замърсяването с пластмаса осъществяват НПО от шест европейски страни, сред които и България. Страната е представена от Балканската агенция за устойчиво развитие.

 

"Дигитализацията – възможна. Обучение за възрастни" е широкото поле, в което се развиват някои от проектите на НПО-организации от България, Балканите и Европа, свързани с обучения на възрастни в повече дигитални умения. Според данните близо половината от хората без такива знания ще срещнат непреодолими проблеми на пазара на труда, поради което НПО вече работят по проекти за усъвършенстване на уменията на възрастните хора, за подобряване на тяхната квалификция, по проекти за трансфер на знания и по създаването на компетенции, приложими в промишлеността и хранителната индустрия.

 

Обединяване на усилията за противодествие на насилието у дома и в училище е цел на поредицата от проекти на Балканската агенция за устойчиво развитие.  Проектите са насочени срещу домашното насилие, насилието в училищата и други форми на насилие и са с участие на партьорски НПО от различни държави, родители, учители и младежки работници, ангажирани с проблемите на насилието.

На 27-29 ноември 2018 г. партньорите по проект ИноБридж, сред които и Асоциация за развитие на София, се събраха в Баден, провинция Долна Австрия, на международен семинар.

 

Асоциация за развитие на София организира кръгла маса за интеграцията на гражданите на трети страни в София на 23 ноември 2018. Екипът на проект ИНТЕГРА представи прогнозни сценарии за миграцията към България на граждани на трети страни и предизвикателствата пред София в краткосрочен и средносрочен план. Неправителствената организация търси предизвикателствата при интеграцията на мигрантите на пазара на труда, в икономическата, културната и социалната сфера.

 

Страница 1 от 2

Горещи теми

Абонирай се за нашия Youtube канал
Нагоре...