Информация от мрежата на НПО - 24novini.bg
Информация от мрежата на НПО

Първата Софийска работилница за иновации – част от инициативата на ГД Съвместен изследователски център под надслов „Науката среща регионите“ – се проведе от 29 до 30 март 2019, с общата тема за по-чист въздух.

Партньорите по проект ИНТЕГРА проведоха третата си среща в София по въпросите за интеграция на мигранти от трети страни в ЕС. От 13 до 15 февруари 2019 г. София беше домакин на всички шест партньора и заинтересовани страни от пет държави – България, Чехия, Италия, Словакия и Хърватия.

Инфографики, изработени от неправителствената организация Асоциация за развитие на София, показват интересни тенденции в интеграцията за мигрантите. От населението на столицата, което е 1,3 млн. души, чужденците са малко над 2,5 %, като това не са само мигрантите, а и другите чуждестранни граждани. Мигрантите с разрешение за работа са около 2000 души за 2017 г., като през 2016 г. те са били малко над 450 души. Над 65 % от мигрантите в столицата работят, а едва 6,5 % от столичани свързват мигрантите със заплаха. 14 % биха дали свободна стая на бежанец. По отношение на образованието НПО установява, че 12 916 са чуждестранните студенти у нас, а това е около 5 % от всички студенти. Докторантите чужденци в столични университети пък са 302-ма души. От над 6500 престъпления в София извършени от чужденци са около 160.

 

Асоциацията за развитие на София публикува Софийски дневен ред за интеграция на граждани на трети страни, съобщиха от Асоциацията. Документът е изработен с широко гражданско участие.

 

Проекти за обучение на мениджъри за "зелена логистика" с цел избягване на екологичните вреди и замърсяването с пластмаса осъществяват НПО от шест европейски страни, сред които и България. Страната е представена от Балканската агенция за устойчиво развитие.

 

"Дигитализацията – възможна. Обучение за възрастни" е широкото поле, в което се развиват някои от проектите на НПО-организации от България, Балканите и Европа, свързани с обучения на възрастни в повече дигитални умения. Според данните близо половината от хората без такива знания ще срещнат непреодолими проблеми на пазара на труда, поради което НПО вече работят по проекти за усъвършенстване на уменията на възрастните хора, за подобряване на тяхната квалификция, по проекти за трансфер на знания и по създаването на компетенции, приложими в промишлеността и хранителната индустрия.

 

На 27-29 ноември 2018 г. партньорите по проект ИноБридж, сред които и Асоциация за развитие на София, се събраха в Баден, провинция Долна Австрия, на международен семинар.

 

Асоциация за развитие на София организира кръгла маса за интеграцията на гражданите на трети страни в София на 23 ноември 2018. Екипът на проект ИНТЕГРА представи прогнозни сценарии за миграцията към България на граждани на трети страни и предизвикателствата пред София в краткосрочен и средносрочен план. Неправителствената организация търси предизвикателствата при интеграцията на мигрантите на пазара на труда, в икономическата, културната и социалната сфера.

 

Асоциацията за развитие на София публикува доклад “Софийски градски интеграционен одит” с оценка на политиките и практиките за интеграция на граждани на трети страни. Над 100 граждани се включиха в интеграционния одит и оценка на столицата, което валидира изводите и препоръките от него.

 

Отиваш на гости на баба, тя плаща туристически данък, така неправителствени организации обобщават част от притесненията си относно новите промени в Закона за туризма. 

 

Страница 1 от 2

Горещи теми

Нагоре...