НПО обучават мениджъри по "зелена логистика" - 24novini.bg

НПО обучават мениджъри по "зелена логистика"

НПО от шест държави обучават мениджъри по "зелена логистика" НПО от шест държави обучават мениджъри по "зелена логистика" Снимка: БАУР
БАУР 22.12.2018 | 20:26
(1 глас)

Проекти за обучение на мениджъри за "зелена логистика" с цел избягване на екологичните вреди и замърсяването с пластмаса осъществяват НПО от шест европейски страни, сред които и България. Страната е представена от Балканската агенция за устойчиво развитие.

 

 

Обучение на мениджъри по "зелена логистика" за избягване на екологичните вреди
LogInGreen - 2017-1-ES01-KA202-038346

Целите са разработване на общи европейски компетенции за мениджър в зелената логистика;създаване на основна програма за обучение, използваща иновативни технологии и отворени образователни ресурси.

Проектът създава условия на мениджъра в зелената логистиката да идентифицира зелените проблеми, които трябва да бъдат решени, и да реши кога / къде да актуализира собствената си база от знания по отношение на зелените аспекти в логистиката.

Очаква се повишаване на знанията за обучители, мениджъри, заинтересовани страни и компании в логистичния сектор чрез медийна платформа.

Резултати по проекта: Събиране на добри практики в зелената логистика; ECVET компетенции, основани на профила на мениджъра в зелената логистиката. Обучителни модули за мениджъра в зелената логистика.

Методика за обучение и Ръководство за трансфер за обучители, организации за професионално образование и обучение и заинтересовани страни.Онлайн платформа за обучение с интерактивен материал за мениджъра в зелената логистика.

Координатор - PONS SEGURIDAD VIAL SL – Испания;

Партньори: Training 2000 psc – Italy, Балканска агенция за устойчиво развитие – България, bitmanagement Beratungs Gesmb H- Австрия, CNA Associazione Provinciale di Pesaro e Urbino – Италия, TYOTEHOSEURA RY- Финландия.

 

Проект HOPE - Hands On Plastic Environment 2017-1-UK01-KA204-036684

Партньорство, сформирано от 6 държави си поставя за цел да повиши информираността и да изгради активно социалното поведение на гражданите относно вредите от прекомерната употреба на пластмаса и ползите от рециклирането по отношение на здравето и икономиката.

Един от резултатите е е-ръководство за организации ключови партньори, професионалисти и обществени активисти.

Координатор на проекта: Pro Art& Co Партньори: Община KECIOREN - Турция, Institútsocialneho, profesijnehoakarierovehorozvoja, n.o. - Словакия, Fundacjawymianykulturowejtu totam - Полша, Asociatia Initiativa Cetatenilor Seniori - Румъния, Балканска агенция за устойчиво развитие – България.

 

Проектът EcoCircle 2017-3-LV-KA205-001893

е стратегическо партньорство за младежи - обмен на добри практики. Продължителността е 15 месеца, теми - околна среда и изменение на климата. Координаторът е от Латвия - Екологично образование за бъдещето.

Партньори са: България - Балканска агенция за устойчиво развитие; Румъния - AsociatiaInitiativa Cetatenilor Seniori; Италия – Plastic food.

Проектът се фокусира върху дългосрочното спазване на екологичните изисквания, като работи най-вече с хора в неравностойно положение. Това е процес на развитие, иновации и социализация чрез кръгова икономика. Основната цел е да се обменят добри практики в екологичен контекст; да се предоставят на младежките работници материали и най-добри модели; укрепване на сътрудничеството и работата в мрежа между партньорските организации.

Основен резултат е Наръчник за кръгова икономика. Участниците са практикуващи специалисти, експерти, млади хора от уязвимите групи.

***

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи каквато и да е отговорност за използване на съдържащата се в нея информация.

За връзка с отговорните лица по проекта: www.balkanagency.org и https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent/?epa=SEARCH_BOX

0
0
0
s2smodern

Горещи теми

Абонирай се за нашия Youtube канал
Нагоре...