Всеки втори възрастен без дигитални знания - застрашен - 24novini.bg

Всеки втори възрастен без дигитални знания - застрашен

Създаването на дигитални умения за възрастни и компетенции, приложими в индустрията са част от целите на проектите Създаването на дигитални умения за възрастни и компетенции, приложими в индустрията са част от целите на проектите Снимка: БАУР
БАУР 22.12.2018 | 19:51
(1 глас)

"Дигитализацията – възможна. Обучение за възрастни" е широкото поле, в което се развиват някои от проектите на НПО-организации от България, Балканите и Европа, свързани с обучения на възрастни в повече дигитални умения. Според данните близо половината от хората без такива знания ще срещнат непреодолими проблеми на пазара на труда, поради което НПО вече работят по проекти за усъвършенстване на уменията на възрастните хора, за подобряване на тяхната квалификция, по проекти за трансфер на знания и по създаването на компетенции, приложими в промишлеността и хранителната индустрия.

 

 


Проект Стратегическо партньорство за възрастни без дигитални умения - SPADE - 2017-1-PL01-KA204-038536.

Около 45% от възрастните в ЕС без цифрова грамотност вече са изложени на риск от изключване поради напреднала възраст или дефицит в образованието.

Планираните дейности предлагат подходяща грамотност, съобразена с конкретните потребности. Сред партньорите Германия, Австрия, Швеция и Португалия предават опит на организации от Полша, Чехия и България.

Чрез международно сътрудничество преподавателите, които работят съвместно с институциите и партньорските организации, ще обменят опит в организирането на курсове.
Тази цел ще бъде постигната чрез срещи, обучения и конференция. Получените знания ще бъдат тествани във всички страни. Резултати от проекта и примери ще бъдат налични на платформите Moodle и EPALE. Европейското измерение е в отворените образователни ресурси, общодостъпен уебсайт и е - брошура с описание на методите.

Проект Стратегическо партньорство за включване в дигиталния свят - SPIDW2018-1-DE02-KA204-005076.

Целта на проекта е по-възрастните хора да придобият дигитални умения чрез правене на филми.

Обучители, експерти исоциални работници от България, Румъния, Словакия и Полша ще участват в обучения в Германия, Словения и Португалия за подобряване на умения и техники как възрастните да имат по-добър достъп до приложения, нови умения за работа, да бъдат по-добре интегрирани и да изпращат своите послания до следващите поколения и до света, използвайки любимияжанр- киното, като правят късометражни документални филми, биографични интервюта, видеоклипове и др.

Използването на филми, а не линейни текстове, е доказано по-ефективен от останалите методи. Кинематографичният език имат предимство, тъй като води до свободно тълкуване и учене; средство за преподаване, което подпомага разбирането и изграждане на индивидуална, социална и културна идентичност, необходима за успешното социално приобщаване. Създаването на филми е творчески процес и включва всички в екип.

Резултатите ще бъдат най-малко 14 филма; уеб сайт и е-брошура с избрани добри практики. По-възрастните хора ще намерят приятели от други страни, които имат подобни интереси и ще бъдат част от голяма видео мрежа. Всички ще получат шанса да споделят житейскитеси истории.

 

Проект Експериментална педагогика на потиснатите- EPOA-2017-1-TR01-KA204-046126

Една от най-важните нужди при бежански кризи е да се развива капацитетът на отделните хора, да се подпомага социалната им интеграция, компетенции, умения за управление на конфликти, подобряване на условията на живот, грамотност, достъп до обществени услуги, ИКТ умения, чуждоезиково обучение, междукултурно учене, физико-социално развитие. Целевите групи имат две измерения: нуждите на възрастните бежанци; нуждите на преподавателите, които работят с тях.

40 души от 5 партньорски организации от Турция, Италия, България, Северна Македония, Гърция ще развият своите компетенции. Всеки партньор ще участва с изследователски дейности, подготовка на учебни материали, организиране на проектни срещи и обучения.

Ще има много събития, конференции и панаири. Участниците в обучителните дейности ще използват новите методики в обучението за възрастни, за да ги подпомогнат в тяхното развитие и за намиране на работа.

Проект Лесен трансфер на знания Easy knowledge - 2018-1-LV01-KA204-046986

Дейностите по проекта са с цел подобряване на знанията на преподавателите. Ще бъдат сравнени и анализирани образователната политика на всяка страна и диференцирания образователен подход; обмен на добри практики за образование чрез творчество. Ще бъде разработено ръководство за лесни начини за предаване на знания.

Основният резултат от проекта ще бъде разпространен за други образователни институции или заинтересовани страни, за да се помогне на обучителите да се подготвят за работа с нискоквалифицирани възрастни.

Учебни дейности за 20 преподаватели се предвиждат в България през есента на 2019 г.

Темата ще бъде как да работят с неквалифицирани възрастни, като практическото обучение е много важен елемент в придобиването на умения (подобряване на езиковии презентационни умения, мултикултурни знания), за да се адаптират по-добре към работната и жизнената среда, за по-нататъшно лично и професионално развитие, особено за хора в неравностойно положение.

Проект Подобряване на компетенциите CNC и CAM-CAD за промишлеността.
CNC& CAD-CAM-2018-1-TR01-KA 202-058585

Проектът отговоря на нуждите на машиностроенето, тъй като завършилите професионални и технически училища нямат необходимите знания и умения за сектора. Целта е да се постигнат мултифункционални умения: CAD,CAM и CNC.Когато има квалифициран персонал с различни умения, заплащането е по-добро и предприятията нямат проблеми. Но учещите нямат достъп до практическа информация, а теоретичното обучение, което са получили, не достига. В този смисъл тригодишният проектима за цел да допринесе за подобряването на институциите за професионално образование.

Целите са: Създаване на 5 модула х 200 часа; Да се разработи методология, която оценява модулните образователни системи ECVET в неформалното учене; Разработване на онлайн метод за признаване на квалификации.

Традиционната кухня - към по-добра работа чрез обучение- Tradiflavours 2018-1-MK01-KA204-047143

Традиционните хранене е важна част от много икономики и от местното наследство. ЮНЕСКО слага в списъка на нематериалното културно наследство т.н.средиземноморска диета, традиционна мексиканска кухня, гастрономическо френско хранене - защитено наименование за произход и гарантирани традиционни специалитети като средство за установяване на добри междукултурни отношения.

В Европа някои традиционни храни и методи са изложени на риск поради динамичния начин на живот и глобализацията.

Партньорите от проекта Северна Македония, България, Италия и Кипър идват от страни, в които традиционната храна има важно място с акцент върху по-старите, почти забравени местни рецепти, предавани от поколение на поколение, но и как да ги приготвим по здравословен начин, да бъдат подходящи за хората със специфична диета. Като приложим тази методология, ще превърнем традиционната храна в мощен, интерактивен и иновативен инструментза осигуряване на образование за възрастни с по-малки възможности, които да развиват предприемачески дух;придобиване и подобряване на основните умения като комуникация, чуждоезиково обучение, културна адаптация, цифроваграмотност, социален маркетинг и др.

Резултат на проекта са: книга за обучение на възрастни, съчетаване на виртуално с практическо учене.

***

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи каквато и да е отговорност за използване на съдържащата се в нея информация.

За връзка с отговорните лица по проекта: www.balkanagency.org и https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent/?epa=SEARCH_BOX

 

 

0
0
0
s2smodern

Горещи теми

Абонирай се за нашия Youtube канал
Нагоре...